Nieuws

5 Februari 2021 (06:24:05)

Ik heb bericht van de Woerdense biljartbond gehad.
de huidige competitie is stop gezet.

Je kunt het terug lezen in onderstaande nieuwsbrief.

nieuwsbrief WBB

Geplaatst door: Arjan van Leeuwen

5 Oktober 2020 (16:32:09)

Beste Leden,
Vorige week heeft het kabinet helaas nieuwe maatregelen afgekondigd die ook voor onze biljartvereniging wederom behoorlijke consequenties heeft. Met dit bericht willen wij u informeren wat deze maatregelen voor u en voor onze vereniging inhouden.
Accommodaties zoals BV Acquit mogen onder de nieuwe maatregelen wel hun sport beoefenen maar de horeca-functie moet gesloten blijven, wat concreet betekent dat wij alleen kunnen biljarten met een gesloten bar. Als bestuur hebben wij daarom helaas moeten besluiten om tot 20 oktober alle onderlinge competities en het vrij biljart op te schorten. De competitie van de WBB is inmiddels voor dezelfde periode opgeschort. Alleen het jeugdbiljart zal doorgaan omdat hierbij de bar altijd gesloten is. Alle deelnemers van onze competities zijn eerder deze week al geïnformeerd.
Wij gaan de komende twee weken nadenken over de mogelijkheden om open te kunnen, mochten de huidige maatregelen verlengt worden om toch, voor degenen die graag willen spelen, dit mogelijk te maken. Echter zal dit afhangen van de ontwikkelingen rond het coronavirus aangezien wij u als bestuur ook een veilige omgeving willen kunnen garanderen. Wij zullen hier een protocol voor moeten maken aangezien de bar gesloten zal zijn en er ook geen andere personen aanwezig mogen zijn dan spelers, schrijvers en tellers. Het is ook mogelijk dat wij de deuren weer helemaal moeten sluiten of dat de bar wel weer open mag afhankelijk van de situatie. Wij zullen u hierover tijdig informeren zodra hierover meer duidelijkheid is.
Wij hopen als bestuur dat de situatie snel verbetert, zodat we spoedig weer gezellig een partijtje kunnen biljarten en houden u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Hopelijk blijft u allen in goede gezondheid!

Geplaatst door: Arjan van Leeuwen

2 Oktober 2020 (07:35:58)

Biljart vrienden het is me weer gelukt om een zaterdag schema ik elkaar te zetten.

Onder het kopje speeldata kan je het programma vinden.

de wedstrijdleiders hebben het schema via e-mail ontvangen.

je kan ook het volgende document downloaden.

zaterdag_2020_2021

veel plezier in de zaterdagcompetitie

Update
de teams van Amerongen en de Rouw hebben zich terug getrokken. omdat ze in deze coronatijd geen volwaardig team hebben.

Dat heeft mij doen besluiten om het schema aan te passen.
De overige 6 team spelen nu een dubbele competitie.

Nieuw_speelschema

Ik heb het huidige schema aangepast.
de wijzigingen zijn blauw gearceerd en de teams in rood en vetgedrukt aangegeven.

Update 2

door het kabinetsbesluit van maandag 28 september is Acquit voorlopig gesloten en de zaterdag competitie tot nader order stilgelegd.

zodra we meer weten laat ik jullie dit weten

Geplaatst door: Arjan van Leeuwen

3 Juli 2020 (17:59:25)

Door uitstel van het onderhoud aan de biljarts kunnen we de komende weken WEL biljarten.

We zijn open volgens het zomer rooster, wat betekent dinsdagavond, donderdagmiddag en zaterdagmiddag op voorwaarde dat er een vrijwilliger is die toezicht houdt (en opent en sluit natuurlijk).

Tijdens deze avond en middagen ben je vrij om langs te komen, we hebben geen reserveringssysteem. Er mogen echter een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, het kan dus zijn dat het clubgebouw en terras vol zijn als je komt. Dat is vervelend, maar we kunnen daar nu niets aan doen. Mocht alles vol zijn dan vragen we of je het later nog een keer wilt proberen. Wil je zekerheid vooraf, bel dan even naar het clubgebouw (0348-433110) voor je op pad gaat.

Houdt je a.u.b. aan de Corona regels.

Geplaatst door: Ron Langereis

3 Juli 2020 (17:57:09)

REGELS VOOR DE GASTEN:

• blijf altijd thuis met gezondheidsklachten en ook als er in jou huishouden iemand is met gezondheidsklachten;
• hoest en nies in je elleboog, neus snuiten met een papieren zakdoek;
• wij mogen je weigeren bij het vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten;
• ontsmet uw handen bij binnenkomst met de handgel;
• schud geen handen;
• volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilliger op.
• Houd altijd de 1,5 meter afstand van elkaar;
• Gebruik van een zitplaats is verplicht zowel binnen als buiten;
• Ook tijdens het biljarten moet u tussen de beurten zitten;
• Wacht tot uw tegenstander is gaan zitten voor u naar het biljart loopt;
• De speeltijd is 1 uur, als er geen andere biljarters zijn mag je i.o.m. de vrijwilliger doorspelen;
• Was voor en na het biljarten uw handen;
• Stop met biljarten als de vrijwilliger er om vraagt, dit i.v.m. het schoonmaken voor de volgende spelers;
• Je kan op het terras rustig nog een biertje o.i.d. drinken als er een zitplaats is, is deze er niet wordt je verzocht te vertrekken;
• Zitplaatsen mogen niet worden verplaatst;
• Er mag in de toiletruimtes 1 persoon tegelijk aanwezig zijn;
• Er zijn doekjes om de toiletbril schoon te maken;
• Gooi de doekjes in de vuilnis bak en niet in het toilet, dan raakt het toilet verstopt!
• Was je handen na toiletbezoek;
• Betaal indien mogelijk contactloos of met pin;
• Verlaat het gebouw via het terras
• Wanneer u zich niet houd aan de regels kan de toegang worden ontzegd en de eventuele schade kan op u worden verhaald;
• In het ergste geval moeten wij het clubgebouw weer sluiten en dat wil niemand!!!

Geplaatst door: Ron Langereis
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16